Среща със студенти и Райфайзен БАНК

При голям интерес от страна на студентската аудитория премина срещата, организирана от Центъра за кариерно развитие на Университета и представители на Райфайзен БАНК България. Инициативата е част от социално-отговорната политика на Райфайзенбанк (България), която има за цел да повиши финансовата грамотност сред младите хора в България. Експертите лектори от банковата институция разказаха подробно на присъстващите за финансовия свят, като ги запознаха с отговорността при управлението на парите, с иновациите за разплащане и други актуални финансови теми. Предвид епидемиологичната обстановка в страната, мероприятието се проведе в електронна среда чрез платформата за колективно общуване Microsoft Teams meeting.