РЕЗУЛТАТИ от конкурса за есе „Професията, която ме прави щастлив“

РЕЗУЛТАТИ

от Конкурса за есе „Професията, която ме прави щастлив“ на Центъра за кариерно развитие на ШУ „Епископ Константин Преславски“

Жури в състав:

проф. д-р Милен Пенерлиев, Директор на ЦКР, Председател

доц. д-р Десислава Чешмеджиева – Стойчева, преподавател в катедра „Английска филология“

Стефка Александрова, преподавател в Катедрата по български език

Деница Люцканова, специалист към Центъра за кариерно развитие, докторант 

след обстойно обсъждане награждава следните автори на есета:

1во място: Анита Тодорова (ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий)

2ро място; Габриела Горанова (ШУ Еп. Константин Преславски“)

3то място: Цветан Банчев (ШУ Еп. Константин Преславски“)

Наградата за първо място е публикуване на есето в списание „Кариери“ на Центъра за кариерно развитие, а наградените с второ и трето място получават рекламен пакет на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“.

Всички участници в конкурса ще получат Сертификат!

Сертификатите и рекламните пакети ще се връчат на 21 септември от 10 часа в Центъра за кариерно развитие: Корпус 3, етаж 3, кабинет 311.

Благодарим на отзовалите се!