Конкурс за студенти с високи постижения „Зелена подкрепа за устойчиво бъдеще“.

Уважаеми колеги,

Имам удоволствието да Ви информирам за учредения от Министъра на околната среда и водите ежегоден конкурс за студенти с високи постижения „Зелена подкрепа за устойчиво бъдеще“.

Конкурсът се провежда от Изпълнителната агенция по околна среда, която обявява неговото първо издание за академичната 2021/2022 г.

Наградата за победителя е годишна финансова подкрепа в размер на 2970 лв., предоставена от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда.

Целта на конкурса е подкрепа за приемственост между теорията и практиката и приобщаване на младежите, избрали да се обучават в специалности във висшите учебни заведения, свързани с опазването на околната среда и устойчивото развитие. Предизвикателствата на устойчивото бъдеще в глобален мащаб и в България налагат вземането на ключови решения и активни действия от отлично образовани и подготвени „зелени” лидери. Младите специалисти следва да бъдат подкрепени в развитието си, за да се реализират успешно в бъдещата си отговорна кариера.

Конкурсът ще се провежда всяка година в рамките на кампанията на Европейската комисия „Европейска седмица на мобилността“ (16-22 септември), която насърчава местните власти да въвеждат и подкрепят мерки за устойчив транспорт и представлява възможност за подобряване качеството на въздуха в градовете и осигуряване на устойчиви екологични решения за градската среда. С тази идея конкурсът насърчава студентите да представят оригинален, последователен и основан на науката подход за овладяване на предизвикателствата в градската околна среда и мобилността в своите разработки.

Срокът за кандидатстване е до 3 октомври 2021 г.

Повече информация за конкурса и документи за кандидатстване можете да намерите на страницата на Министерството на околната среда и водите тук: https://www.moew.government.bg/bg/ministur-asen-lichev-uchredyava-ejegoden-konkurs-za-studenti-s-visoki-postijeniya-zelena-podkrepa-za-ustojchivo-budeste/

С уважение,

Юлия Христова

Главен специалист

Изпълнителна агенция по околна среда

моб. 0889270314

имейл: press@eea.government.bg