Стипендии на Фондация „Еврика“

За деветнадесета поредна година стартира конкурсната кампания за определяне на носителите на именните стипендии на Фондация „Еврика“ в размер на 2 300 лв. годишно. Стипендиите са вече в единадесет области, като най-новата носи името на акад. Благовест Сендов и е за постижения в изчислителната математика и математическото моделиране.

В резултат на постъпило целево дарение, за трета година след конкурс и по правилата за отпускане на именни стипендии ще определим още един носител на специална стипендия: „Акад. Александър Теодоров – Балан“ в размер на 2300 лв. за студент по българска филология и литература.

Приложено Ви изпращам пълна информация и условия за участие в конкурсите за стипендии.

Повече информация може да намерите в официалния сайт на Фондация „Еврика“  на адрес: https://www.evrika.org/?p=3742

Краен срок за подаване на документи – 15 октомври 2021 г.