BILLA България – СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА

BILLA България предлага стажове на студенти, които желаят да направят своите първи стъпки в професионалната си реализация. За целта на Стажантската програма провеждаме Център за оценка, в който одобрените по документи кандидати преминават през различни самостоятелни и групови задачи, и имат възможност да покажат своите способности и знания, след което да се присъединят към екипа на BILLA.

Кандидат-стажантите имат възможност да изберат обучение в отдели „Човешки ресурси“, “ЛС и ТРЗ“, „Счетоводство и контрол на фактури“, „Спейсмениджмънт“, „Търговия на едро“, “Контролинг“ и други.

Програмата дава възможност на стажантите да се запознават с основните дейности в отделите, участвайки пряко в различните работни процеси, да приложат своите знания на практика и да работят в екип с професионалисти.

Всяка година се стремим да осигуряваме повече стажантски места за студенти, а успешно преминалите стаж получават реална възможност за кариерно развитие в BILLA.

Ако желаете да получите възможност за професионално обучение и кариерно развитие, можете да се свържете с нас за повече информация на тел.: 02/8188269 или на email: careers@billa.bg