Участие на Центъра за кариерно развитие в „Трудова борса“

Центърът за кариерно развитие взе участие в провеждането на „Трудова Борса“, организирана от Дирекция „Бюро по труда“ – гр. Шумен. Събитието се осъществи на 20.05.2021 г. в Търговско-промишлена палата – Шумен.

Трудовата борса е място, където младите специалисти имат възможност да се срещнат пряко с бизнеса в град Шумен и да открият своята желана работа.