„Дни на кариерата“ 26 – 28 април 2021 г. Инициатива „Готови за работа“

„Дни на кариерата“  26 – 28 април 2021 г.

Инициатива „Готови за работа“

Центърът за кариерно развитие е част от съвременното европейско образование предлагано в Шуменски университет. Той предоставя възможност за висококачествени услуги, свързани с професионалното ориентиране и подготовка на студентите, с ефективното партниране между работодатели и студенти. В тази връзка Центъра за кариерно развитие организира  „Дни на кариерата“ на тема: „Готови за работа“.

Инициативата е съвместно с Дирекция „Бюро по труда“ – гр. Шумен.

Целта на провеждането на „Ден на кариерата“ в Дирекция „Бюро по труда“ – гр. Шумен е да бъдат информирани и мотивирани студентите, от различни специалности и курсове, да получат актуална информация за пазара на труда и насърчаване на студентите в процеса на ориентиране при избора на подходяща професия.

Студентите, които ще вземат участие в „Дни на кариерата“ с тема „Готови за работа“ ще имат възможност:

  • Да се информират за актуални стажантски програми и свободни работни позиции;
  • Възможност за професионално ориентиране;
  • Насочване и подпомагане за започване на работа
  • Възможност за регистриране в различни платформи за предлагане на работни места

Събитието ще се проведе в периода 26.04. – 28.04.2021 г. на територията на Дирекция „Бюро по труда“.

Предвид пандемичната обстановка инициативата ще се реализира в следния график с максимален брой студенти-участници до 10:

26 април (понеделник), 10-12 ч. Педагогически факултет

26 април (понеделник), 14-16 ч. Факултет по природни науки

27 април (вторник), 10-12 ч. Факултет по хуманитарни науки

28 април (сряда), 10-12 ч. Факултет математика и информатика и Технически факултет