Среща между представители на Кариерния център и Дирекция „Бюро по труда“ – гр. Шумен

Днес 13.04.10.2021 г. се проведе среща на Кариерния център на Университета между проф. д-р – Милен Пенерлиев – Директор,  Кирил Кирилов – кариерен консултант и Пенка Андонова – Директор „Бюро по труда“, Даринка Златева  –  Началнико отдел „ПУ“.

Срещата се проведе в Дирекция „Бюро по труда“ – гр. Шумен.

На събитието бяха обсъдени възможностите за сътрудничество между кариерния център и Дирекция „Бюро по труда“ – гр. Шумен, което да се реализира чрез провеждането на различни инициативи. Директора на  Дирекция „Бюро по труда“ – гр. Шумен представи възможностите за съвместно организиране и провеждане на работни ателиета за търсене на работа на различни теми.