Участие на кариерния център в онлайн кариерен форум „Кариера в България“, който се проведе на 12 януари 2021 г.

На събитието взеха участие представители на Министерството на труда и социалната политика в сътрудничество с най-добрите професионалисти в трудовото посредничество на Агенцията по заетостта. По време на форума се предостави ценна информация за възможностите за стартиране или продължаване на своята професионална реализация в България, трудовото и социално законодателство в страната, мерките за съчетаване на личния и професионалния живот, програмите за стажуване и повишаване на професионалната квалификация, както и данни за условията на живот и работа в страната, в т.ч. средна работна заплата по сектори и други.

На кариерния форум студентите имаха възможност също така да осъществят директен контакт с работодатели, да се информирате за предлаганите от тях работни места и да кандидатствате по обяви за работа.

Събитието бе напълно безплатно за всички участници и работодатели.