Виртуална коучинг програма “Inspired by Example”

Уважаеми колеги,

На вашето внимание представяме възможност за участие във виртуална коучинг програма “Inspired by Example”, организирана съвместно между Hewlett Packard Enterprise и JA Bulgaria.

Коучинг програмата ще има 20 позиции за младежи от 18-29 г., като приоритет са младежите излезли от университет, които търсят първа работа и кариера, но е подходяща също за младежи между етапи на следването. Програмата ще се проведе между 18 декември и 31 януари, като ще включва седмични коучинг сесии и групови проекти във виртуална среда.

Програмата е безплатна за селектираните участници.

Ще предложим 20 позиции, по 5 във всяко от следните направления:

  • People Leadership
  • Project/Program Management
  • Process Management
  • Customer Service
  • Remote Engineering

Приложена ще намерите презентацията от нашата информационна среща на програмата, който включва също представяне на темите професионалната квалификация на коучовете от HPE, които ще водят всяка от темите. При поискване ще изпратим видеозапис от информационната среща.

Срокът за кандидатстване е 11 декември. Кандидатурите трябва да съдържат CV, мотивационно писмо, индикация за ниво на владеене на английски език и избор на поне 2 от темите, цитирани по-горе, като предпочитани теми за кандидата. Кандидатурите се изпращат на този мейл адрес –  Apostol Dyankov apostol.dyankov@jabulgaria.org, като моля в Subject на съобщението да фигурира „Inspired by Example”.