Конкурс за стипендианти за 2021 година на БНБ

Уважаеми колеги,

Българската народна банка (БНБ) обявява ежегодния си конкурс за стипендианти за 2021 година.

БНБ отпуска следните стипендии:

  • две стипендии в размер на 600 лв. месечно за студенти редовно обучение, обучаващи се за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър”;
  • една стипендия в размер на 800 лв. месечно за лица, обучаващи се за придобиване на образователна и научна степен „доктор”.

Стипендиите се отпускат за период от девет месеца.

Документите на кандидатите се подават в срок до 13 декември 2020 г. включително.

Подробна информация за изискванията към кандидатите, необходимите документи за кандидатстване и възможните начини за тяхното подаване се намират на интернет страницата на БНБ тук.

Ежегодните стипендии са учредени от Управителния съвет на БНБ през 2004 г. по случай 125-годишния юбилей на БНБ. В конкурсите за стипендианти на БНБ (за периода от създаването на стипендиантската програма през 2004 г. досега) са кандидатствали общо 405 студенти и докторанти, а отпуснатите досега стипендии са 38.

Руслана Станчева
Секретар на Комисията за подбор и

работа със стипендианти на БНБ

___________________________________

Българска народна банка

Пл. „Княз Александър І” №1

1000 София, България

Тел.:  (+359 2) 9145 2723