Трудова борса към Агенция по заетостта

Представители на Центъра за кариерно развитие към Шуменския университет присъстваха на традиционната трудова борса, организирана от дирекция Бюро по труда към Агенция по заетостта. Събитието се проведе на 07 октомври в конферентната зала на Шуменска търговско-промишлена палата.

Срещата с местния бизнес и хората без постоянна работа има за цел да оптимизира връзката между работодателите и кандидатите за работа, като чрез прекия диалог бъдат установени изискванията на двете страни. Това се оказва условие за ежегодния успех на проявата, предизвикваща все по-силен интерес от страна на шуменци.