Стипендия на Фондация „ЕВРИКА“ за студенти от специалност Българска филология

   За осемнадесета поредна година се стартира конкурсната кампания за определяне на носителите на стипендии на Фондация „Еврика“ в размер на 2 300 лв. годишно. В резултат на постъпило целево дарение, за втора година (след конкурс и по правилата за отпускане на именни стипендии) ще се определи още един носител на специална стипендия: „Акад. Александър Теодоров – Балан“ в размер на 2 300 лв. за студент от специалност Българска филология.

   Кандидатите за именните стипендии и стипендията „Акад. Александър Теодоров – Балан“ трябва да подадат на място или да изпратят по пощата своите документи във Фондация „ЕВРИКА“ на адрес: София 1000, бул. „Патриарх Евтимий“ № 1ет. 2 от 01 септември 2020 г. до 15 октомври 2020 г.

   Необходими документи:

  1. Формуляр по образец;
  2. Заявление (свободен текст) за желанието за участие в конкурса за получаване на именна стипендия на Фондация „ЕВРИКА” и стипендията „Акад. Александър Теодоров – Балан“;
  3. Уверение от университета за успеха досега по учебни години и записването    за новата учебна 2020/2021 година;
  4. Копие от документи, удостоверяващи участие и класиране в национални и международни конкурси, олимпиади и конференции, публикации в научни издания и други такива за постижения на кандидата в овладяването на съответните науки, изява на творчество и други;
  5. Есе на тема ”Моето бъдеще на специалист – мечти, планове и реалност” (до 3 страници).

   С пълните условия за участие в конкурса бихте могли да се запознаете на следния адрес: http://www.evrika.org/?p=3742 

   Най-добрите кандидати по документи ще бъдат поканени на среща разговор със специализирано жури, което окончателно ще се произнесе за съответните носители на единадесетте именни стипендии и стипендията „Акад. Александър Теодоров – Балан“.