Стаж – JA Bulgaria

Здравейте колеги,

Утре, 1 юли, от 15 ч., съвместно с HP, стартираме първия двуседмичен летен Виртуален Менторинг за младежи в областта на  Project Management. Допустими за участие в стажа са всички младежи на възраст 18-29 г. без целодневни ангажименти, които желаят да участват в селекцията за 20 виртуални места за менторство в HP, да се включат в нашия интерактивен уебинар – встъпително обучение за спецификите, приликите и разликите на подходите за управление на проекти Waterfall и Agile. Изискване е добро владеене на английски език, както и възможност и желание за включване в двуседмичния виртуален стаж, който ще се проведе в онлайн екипен формат, със средна натовареност 2 часа на ден, в периода 13-24 юли. Успешно приключилите летния виртуален менторинг младежи, ще получат сертификати, издадени от HP и JA Bulgaria, както и шанс за допълнителни безплатни обучения по професионални и лични умения, в рамките на проект NEETs in Entrepreneurship.

Доброволци от НР, специалисти в областта „Управление на проекти“, са готови да споделят своя опит, експертиза и време, като част от глобалната кампания на HP – „40 Days of Doing Good”, и да помогнат на младежите с желание за професионална реализация в сферата на информационните технологии, да добият знания и увереност. Най-ентусиазираните участници в програмата ще получат и възможността за кариерно ориентиране, осъществено като прекаран виртуален ден в HP.

За регистрация за встъпителния уебинар, моля да препратите на желаещи да се включат младежи следния линк:
https://us02web.zoom.us/…/tZIsf–uqzwrE9H02RIsLyBsbHgLVDtPP…

Проект “NEETs Предприемачи”, изпълняван от Джуниър Ачийвмънт България и финансиран от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, посредством Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежки финансов механизъм.

Апостол Дянков

Project Manager

JA Bulgaria | Member of JA Worldwide

apostol.dyankov@jabulgaria.org