Учебна компания JA Bulgaria

JA Bulgaria

Учебна компания JA Bulgaria предлага платени стажове за завършващи студенти, както и състезание за собствен бизнес „JA Startup”, което също е ориентирано към завършващи студенти, желаещи да започнат свой бизнес.

Компанията предлага до 10 платени летни едномесечни стажа (повечето в София), както и няколко виртуални стажа и job shadowing по модела на JA Bulgaria “Мениджър за един ден“.

Обявление за стаж по проект „NEETs Предприемачи“: CAD Drafter, код R2

Период на стажа: 1 юли – 1 септември, 2020 г.

Работодател: РЕНЪРДЖИ ООД

Месторабота: София, кв. Изток, ул. Самоков 28

Тип на стажа: Платен стаж по месторабота на пълен работен ден с гъвкаво работно време Заплащане: ДА (по индивидуално договаряне с РЕНЪРДЖИ ООД)

1. ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

Стажантът ще работи с проектантския екип на РЕНЪРДЖИ ООД и ще усвои ключови знания и умения в проектирането на фотоволтаични инсталации в България и чужбина.

2. СПЕЦИФИЧНИ ЗАДАЧИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

Стажантът ще бъде обучен да работи със софтуерни инструменти и да извършва следните задачи: – Изготвяне на чертежи на покривни и наземни фотоволтаични системи; – Изчисление на потенциала на проектираните фотоволтаични системи;

3.  ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДЛЪЖНОСТТА

А) Вид и равнище на образованието: инженерно образование (може да не е завършено)

Б) Трудов опит: НЕ

В) Специфични познания и умения:

– владеене на английски (ниво B2 e плюс)

– владеене на AutoCAD

Г) Личностни качества и нагласи:

– нагласа за учене

– внимание към детайлите

– способност за работа в екип

– желание за кариера в областта на възобновяемата енергия.

4. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

Избраният кандидат може да участва в програмата за развитие на кариерни умения на JA Bulgaria, в рамките на проект „NEETs Предприемачи”, подкрепен от Фонд за младежка заетост на Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежки финансов механизъм.

За кандидатстване:

Изпратете вашето CV и мотивационно писмо в срок до 21 юни, 2020 г.

на адрес: apostol.dyankov@jabulgaria.org (моля в поле subject на е-мейл добавете „Стаж – R2“)

Повече информация за проект „NEETs in Entrepreneurship: https://neets-entrepreneurship.org/bg/

Състезанието е отворено за NEETs младежи от 18 до 29 г., включително тези, които в момента завършват обучението и следването си, ще се проведе състезание за стартъп бизнес с 5 парични награди до 10 000 лв., със срок август 2020 г.,

За участие и регистрация :  https://eu.jotform.com/form/201414389787970

За повече информация:

Apostol Dyankov

Project Manager

JA Bulgaria | Member of JA Worldwide

t: +359 2 989 43 61

email : apostol.dyankov@jabulgaria.org

w: http://www.jabulgaria.org

a: 9 Zagore Str., Sofia 1124, Bulgaria