Ден на кариерата в Университета

Центърът за кариерно развитие в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ и Дирекция „Бюро по труда“ организират ден на кариерата на тема:  „Работодателят – изисквания и очаквания“.

Събитието се проведе на 9 март /понеделник/ 2020 г. от 10:00 часа в зала 211 на Корпус 2 /Педагогически факултет/