Конкурс за стартиращ бизнес

Фондация „Форум на регионите“ обявява конкурс за стартиращ бизнес. На победителя се присъжда грант от 1000 лв. Ако имате предприемаческа идея, ние можем да Ви подпомогнем в регистрирането на фирма, консултации и обучение.

Условия за участие в конкурса:
1. Срокът за регистрация на фирма е до 31.03.2020г.
2. Да нямате други регистрирани фирми на свое име до момента и да не участвате в управителен орган на НПО.
3. Живеете в някоя от областите Варна, Шумен, Разград, Добрич и Търговище.
5. Ще се оценява главно оригиналност, иновативност и приложимост на пазара на бизнес-идеята – разработеният продукт или услуга да е нов за пазара и да предлага конкретно решение за даден проблем. Бонус точки Ви носи ако сте млад предприемач до 29г.

Екипът на Фондация „Форум на регионите“ ще окаже подкрепа и ще консултира всички участници в конкурса, имащи желание да стартират бизнес. Победителят, който ще получи субсидия за подпомагане или реализация на своя проект в размер от 1000 лева, ще бъде обявен на 21.04.2020г. на интернет страницата ни www.forumderregionen.com