Програма за младши стипендианти на ЦЕРН

Тази програма е насочена към завършилите университети или висши технически институти в широк спектър от приложни науки, компютърни технологии и инженерство с ограничен или никакъв трудов опит, които искат да работят в изследователска група.

За: Завършили или на които им предстои завършване на висше образование, с висше образование (бакалавърско или магистърско ниво) и с не повече от 4 години опит след придобиване на своята степен.

България е член на Европейската организация за ядрени изследвания (CERN) и български граждани могат да кандидатстват.

Краен срок: 2 март 2020 г. по обяд (23:30 ч. CEST)

За допълнителна информация: https://jobs.smartrecruiters.com/CERN/743999695850151-junior-fellowship-programme