Младежки обмен Employment Opportunities Using Our Natural Resources

Обменът има за цел да подобри знанията на младите хора относно енергийните ресурси в Европа и да ги информира за налагащи се трендове в използването им.

Също така проектът ще информира за това как всяка една страна би могла да подготви своите млади граждани за бъдеща кариера в сферата на енергетиката.

Краен срок: 30 януари 2020 г.

За допълнителна информация: http://youthub.bg/2019/10/mladezhki-obmen-employment-opportunities-using-our-natural-resources-v-oksford-13-21-april-2020-g/