Зимен семинар по палеография и науки за архивите в организация „Проект архивът на Медичи“/Флоренция, Италия

Основната цел на този семинар е да запознае участниците с италианските архиви (с особен акцент върху флорентинските архивни колекции), да проучат задълбочено различни документални типологии, да четат текстове от Ранното Ново време и да научат как да планират изследвания в италиански архиви и библиотеки. Особено подходящ е за студенти, университетски преподаватели и музейни куратори, работещи по теми от Ренесанса и и Ранното Ново време.

Сесия I: 13 – 18 януари 2020 г.
Сесия II: 20 – 25 януари 2020 г.

Краен срок: 5 януари 2020 г.

За допълнителна информация: http://www.medici.org/onsite-archival-studies-seminar-winter-2020/