Стажове „Робер Шуман“ / Европейски парламент

Целта на стажовете „Робер Шуман“ е да допринесат за европейското образование и професионалното обучение на гражданите на ЕС и да ги запознаят отблизо с работата на Европейския парламент.

Като част от ангажимента на Парламента за отдаване на почит на журналистите, убити при изпълнение на тяхната работа, Дирекцията за средствата за информация (Генерална дирекция за комуникация) предоставя редица възможности за стажове „Робер Шуман“ в памет на Ян Куцяк, словашкия разследващ журналист, който беше убит през февруари 2018 г.

Продължителността на тези стажове е пет месеца.

Кандидатите за стаж „Робер Шуман“ трябва:

  • да са на възраст над 18 години;
  • да притежават университетска диплома(и);
  • да отговарят на изискванията за владеене на език;
  • да представят валидно извлечение от регистъра за съдимост;
  • да не са работили повече от два последователни месеца в институция или орган на ЕС;
  • да не са участвали в посещения с изследователска цел за старши или младши изследователи шест месеца преди началото на стажа.

Дати на стажовете и крайни срокове за получаване на кандидатурите:

  • За период на стажа 1 октомври – 28/29 февруари – срок за кандидатстване: 1 юни – 30 юни
  • За период на стажа 1 март – 31 юли – срок за кандидатстване: 1 ноември – 30 ноември

За да кандидатствате за стаж „Робер Шуман“, моля посетете нашата начална страница „Предложения за стажове“ .

Кандидатите могат да кандидатстват за 3 предложения за стаж по време на всяка кампания.

Кандидатури, подадени след крайния срок, както и спонтанни кандидатури, не се разглеждат.

Всяка година 21 000 души кандидатстват за стаж в Европейския парламент, като повече от 900 от тях биват избрани.

Процедурите по набиране и подбор са пригодени така, че да не поставят кандидатите с увреждания в неравностойно положение.