Традиционна среща със студенти първокурсници

Традиционната среща със студенти първокурсници, организирана от Центъра за кариерно развитие на Университета, се проведе на 18 ноември (понеделник) 2019 г. от 10:00 часа в зала 217 на Корпус 1. Присъстваха представители на ректорското ръководство, Финансово-счетоводния отдел и Студентската канцелария, както и инспектор социално-битови въпроси. Студентите имаха възможност да отправят въпроси, свързани с процеса на обучение, да споделят мнение и препоръки.