Среща с представители на фондация „Заедно в час“

На 21 ноември (четвъртък) 2019 г. се проведе среща между екипа на Центъра за кариерно развитие и г-н Петър Пройков – представител на фондация „Заедно в час“. Бяха обсъдени опциите за съвместно сътрудничество и последващи общи инициативи.

По-късно в рамките на деня се осъществи информационен ден на „Заедно в час“. Позициониран беше мобилен щанд на територията на Корпус 2 на Шуменския университет, където студентите имаха възможността лично да разговарят с г-н Пройков за условията по кандидатстване в програмата.