Стипендии „Гипсън“

Международна фондация „Св. Св. Кирил и Методий“ обявява конкурс

25 стипендии „Гипсън“ по 2000 лева годишно

за студенти с високи академични постижения, записани в първи курс за учебната 2019/2020 г. в университети в България, от семейства с ниски материални възможности.

Основни изисквания към кандидатите:

  • Да са студенти в първи курс през учебната 2019-2020 г.;
  • Да са записани в редовна форма на обучение, държавна поръчка;
  • Да са от семейства с доказани ниски материални възможности;
  • Да имат успех от диплома за средно образование не по-нисък от 4,50;
  • Да имат успех от кандидатстудентски изпити не по нисък от 4,50.

Необходими документи, краен срок и повече информация на: www.cmfnd.org  или тел.:02 846 72 29

С финансовата подкрепа на семейство Нели и Робърт Гипсън.

В сътрудничество с Американска фондация за България.