Студентска програма в администрацията на ЦЕРН

Програмата е насочена към студенти, които желаят да прекарат период от 2 до 12 месеца в администрацията на ЦЕРН в хода на обучението си (бакалавър или магистър). Срокът може да бъде удължен до 14 месеца.
Платеният стаж може да бъде във всяка от следните дисциплини: превод, човешки ресурси, секретарска работа, бизнес администрация, логистика, право, финанси, счетоводство, библиотека и информатика, инженерно управление, научна комуникация, образование, аудиовизуални, комуникация и връзки с обществеността, психология, одит и др.
За: Граждани на страни-членки на ЦЕРН или асоциирана държава-членка, които са завършили най-малко 18 месеца следване канобакалавър или магистър.

Краен срок: 21 октомври 2019 г. 

За повече информация: https://www.smartrecruiters.com/CERN/743999691143884-administrative-student-programme