Стипендия One Young World Art

Тази стипендия е насочена към следващото поколение художници на възраст между 18 и 35 години, които се стремят да разширяват нашето съзнание и да водят разговора около сложната мрежа от проблеми, пред които сме изправени – социални, политически и екологични.
Стипендията предлага възможност за участие в One Young World Summit 2019, Лондон, 22 – 25 октомври, едномесечна програма за пребиваване във Франция. По време на пребиваването от избрания кандидат се очаква да проектира и реализира нова творба.

За повече информация: https://www.oneyoungworld.com/apply-oyw-art-fellowship