Стипендии Български червен кръст

Стипендии чрез дарителска програма „С тениска на бала“ за младежи без родител/родители.

Български червен кръст – Столична организация с партньор фирма „Мото-Пфое“ отпускат стипендии за студенти, завършили средното си образование през 2019 година и приети във висши училища в страната.

Критериите и документите за кандидатстване за стипендия ще намерите в Регламента, публикуван на сайта www.steniskanabala.bg

Документи за кандидатстване се подават в СО на БЧК до 30 септември 2019 г., с адрес: ПК 1407, София, бул. „Джеймс Баучер“ № 76, ет. 3

За повече информация: тел. 02 812 28 22