Обучително събитие за младежи пациенти, 27-30 септември 2019, Пловдив

Национална пациентска организация (НПО) планира обучително събитие за младежи пациенти в град Пловдив в периода 27-30 септември 2019 г.
В обучението могат да се включат младежи от 18 до 29 г., които са с хронични заболявания, преминали са през продължително лечение или са претърпели различни животоспасяващи интервенции, или са с потвърдена неработоспособност (с ТЕЛК).

Национална пациентска организация поема всички разходи на участниците (транспорт, настаняване, изхранване). В рамките на обучението ще бъде създадена група от активни младежи, които да се застъпват за правата на младите пациенти и които да подкрепят Национална пациентска организация в това да разбира по-добре основните проблеми пред младежите с различни заболявания и увреждания. В четирите дни, с подкрепата на психолози и социални работници, младите хора ще обсъждат тревожността и емоционалните предизвикателства, с които се срещат младите хора, които са преминали през лечение или са с хронични заболявания.

Краен срок: 14 септември 2019 г.

За повече информация:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdSJaDPcUnZzt7MIzduPkSXKavmjIjx_4_eUx1mWwlucON0Bw/viewform