Обучение “Mobility Taster for Inclusion Organisations”, 22 – 26 октомври 2019, Рига, Латвия

Целта на обучението е да запознае участниците с различните методи и практики при организирането на междукултурни младежки проекти за хора в неравностойнно положение.
За: Младежки работници/обучители/лидери/доброволци.
Всички разходи (транспорт, храна и настаняване) се финансират в рамките на програма Еразъм+.

Цели на проекта:

  • развитие на нови техники за работа с младежи и подпомагането им
  • обмяна на опит и добри практики между участниците от различни страни в рамките на програма Еразъм+
  • да предостави среда за личностно и професионално развитие на участниците
  • да насърчи младите да се включат активно в междукултурни проекти от такъв тип
  • да предложи на участниците мултикултурна среда за работа
  • промотиране и разширяване на проектите на Еразъм+

Профил на участниците:

  • младежки работници/обучители/лидери/доброволци
  • владеещи английски език на работно ниво
  • младежи с предишен опит или интерес в областта на проекта (не е задължително)
  • мотивирани да допринесат за изпълнението целите на проекта чрез активно включване в груповите задачи

Краен срок: 20 септември 2019 г. 

За повече информация: http://youthub.bg/2019/07/obuchenie-mobility-taster-for-inclusion-organisations-v-riga-latviya-22-26-oktomvri-2019g/