Национална награда за студентско творчество „Петър Увалиев“

Софийският университет „Св. Климент Охридски” и Фондация „Увалиеви” обявяват ежегодния Национален студентски конкурс за проучване на творчеството и дейността на Петър Увалиев. Конкурсът е учреден в чест на 100-годишнината от неговото рождение.
В конкурса могат да участват настоящи студенти от всички висши училища в България. Участниците свободно избират кое поле/полета от дейността и творчеството на Петър Увалиев да проучват: дипломация, журналистика, филмово продуцентство, кино- или театрална режисура, наука и преподаване, писателство, превод, критика и пр. Те могат самостоятелно да изследват биографични обстоятелства, да анализират негови трудове и беседи, да интервюират личности, имали досег до него, да издирват и проучват критически коментари на творчеството му, отзиви в медиите, спомени на съвременници и други свидетелства за живота и творческата му дейност.
Всеки участник може да представи само една разработка в свободно избран от него жанр:
– завършен писмен текст до 10 000 знака, който представя резултат от извършено проучване,
– текст за радиобеседа на тема, свързана с Петър Увалиев, не по-дълга от 5 минути,
– сценарий за телевизионно предаване или документален филм на тема, свързана с Петър Увалиев, не по-дълъг от 30 минути.

Краен срок: 31 октомври 2019 г.

За повече информация: https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/novini/konkursi/konkursi_za_studenti/nacionalna_nagrada_za_studentsko_tvorchestvo_pet_r_uvaliev