Програма „Готови за успех“ набира кандидат-стипендианти за учебната 2019-2020 година

Фондация BCause в партньорство с Фондация „Сирак” обявява прием на документи на кандидати за стипендия по програма „Готови за успех” за учебната 2019-2020 година. Програмата е предназначена за младежи с отлични академични постижения, загубили един или двамата си родители, отгледани от роднини или в социални домове.

Могат да участват ученици от 12 клас, както и студенти от бакалавърска степен в държавни университети.
Стипендиите са десетмесечни, а годишният им размер е съответно 2000 лв. за студентите и 1000 лв. за учениците.
Най-важният критерий за избора на стипендианите е успехът, който имат от предходната учебна година; на второ място се оценява социалният им статус.
Минималният необходим успех е над 5.00 за студенти и над 5.50 за ученици.
2000 лева осигуряват стипендия за студент, а 1000 лева – за ученик в 12-ти клас.

За повече информация: http://bcause.bg/grantmaking/news-grantmaking/499-programa-gotovi-za-uspeh-nabira-kandidat-stipendianti-za-uchebnata-2019-2020-godina.html

Краен срок: 9 октомври 2019 г.