Участвайте в MY World 360° – Тема: Цели за устойчиво развитие

Поканата е насочена към следващото поколение журналисти, които желаят да пишат за целите на устойчивото развитие.
Ако сте на възраст между 5 и 24 години, влезте в света на 360° media – кино и фотография.
Кампанията за действие на ООН за устойчиво развитие, Digital Promise Global и Oculus канят младите хора да споделят своите гледни точки и мисли относно напредъка към Целите за устойчиво развитие, като липса на бедност или нулев глад.
Най-добрите поректи ще бъдат показани на Генералната асамблея на ООН.

Краен срок: 15 август 2019 г.

За повече информация: https://europa.eu/youth/eu/news/50/67590_en