Програма „Предприемачи в науката“

В програмата Предприемачи в науката през 2019 г. могат да се включат докторанти и учени, защитили докторска дисертация през последните пет години.
Програмата Предприемачи в науката е разработена от фондация Карол Знание за подкрепа на български млади учени, които работят по значими научни теми и проекти с практическа приложимост. В програмата Предприемачи в науката през 2019 г. могат да се включат докторанти и учени, защитили докторска дисертация през последните пет години в следните направления:
– Изкуствен интелект
– Автоматизация
– Инженерни науки
– Нови технологии

Краен срок: 31 август 2019 г. 

За повече информация: https://karollknowledge.bg/%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D1%8A%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B5-%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/