Пилотен проект за културни и творчески индустрии

Тази втора фаза на пилотния проект ще се съсредоточи върху планираните втора (обучение) и трета (иновация) област . Ще бъдат подкрепени мерки, насочени към повишаване на уменията на специалисти от професии, свързани с  културното наследство.
Дейностите следва да са свързани с първоначалното и продължаващо развитие на квалифицирани специалисти и подобряването на управлението на знанията и трансфера на знания в сектора на културното наследство, като същевременно ги свързват с културните и творческите индустрии и регионалните политики.

Краен срок: 12 август 2019 г.

За повече информация: https://ec.europa.eu/culture/calls/eac-s12-2019_en