Младежки обмен “I Act, Do you”, 30 септември – 11 октомври 2019, Румъния

Обменът цели да повиши вниманието на младите хора за ролята на гражданската активност, мотивацията и участието в процеса на взимане на решения, както и да мотивира участниците да се включват в повече граждански и доброволчески дейности. Участниците с нови неформални методи, които могат да повишат гражданската активност да накара младежите да промотират доброволчеството на местно ниво в държавите си.

Профил на участниците: на възраст 16-25 г.

Краен срок: 31 юли 2019 г.

Повече информация може да намерите тук:http://youthub.bg/2019/06/mladezhki-obmen-i-act-do-you-v-rumniya-30-septemvri-11-oktomvri-2019-g/