Конкурс „Майсторски клас Галилео“

Имате услуга, продукт, бизнес решение или идея, която използва спътникова навигация в ежедневния живот? Конкурсът кани новатори, предприемачи и лица от всички страни да подадат своите новаторски решения. Конкурсът търси да награди приложения, услуги и нови идеи, които използват спътниците Галилео и ЕГНОС, за да отговорят на належащи предизвикателства, които среща бизнеса и обществото.
Най-новаторските решения ще могат да разделят парични награди на стойност повече от един милион евро. в допълнение към паричните награди, победителите ще могат да се възползват от възможности за бизнес развитие; разработени пакети за бизнес подкрепа на Акселератора E-GNSS – на стойност 62 000 евро; кампания за групово финансиране – на стойност 35 000 евро; и много други.
Конкурсът има две категории:
– Стартираща фирма на годината – категорията цели да идентифицира най-добрия прототип, продукт или идея за продукт от годината, използващи спътникови услуги за глобална навигация, на стартиращи фирми от целия свят и да им помогне да увеличат мащаба си;
– Идея на годината – категорията цели да насърчи новаторски решения и да помогне те да се превърнат в действителност.
Освен участие в двете общи категории, участниците подават своите решения, така че да бъдат допустими и за една от шестте специални награди:
– Съвместно предизвикателство „Галилео – Коперник“;
– Предизвикателство „Галилео пето поколение Интернет на вещите“;
– Предизвикателство „Навигация с DLR изкуствен интелект“;
– Университетско предизвикателство;
– Награда на германското Федерално министерство на транспорта и цифровата инфраструктура;
– Награда „Жива лаборатория за спътникови услуги за глобална навигация“.
В допълнение, участници от някои определени страни могат да участват в регионални предизвикателства, организирани от регионалните партньори на конкурса.

 Краен срок: 31 юли 2019 г.

За повече информация: https://www.galileo-masters.eu/apply/