Европейски трансгранични субсидии за журналисти

Journalismfund.eu ще подкрепи професионални журналисти, които имат добри идеи за трансгранични разследвания и за изследвания по европейски въпроси.
Journalismfund.eu подкрепя разходите, свързани с журналистически разследвания за всички медии. Това може да включва пътуване, превод, достъп до бази данни или просто време за проучване.
Общата сума за журналистически субсидии е 175 000 евро.
За: Професионални журналисти, живеещи в държава от Съвета на Европа.

Краен срок: 14 октомври 2019 г.

За повече информация: https://investigativejournalism.eu/en