Безвъзмездно финансиране за туристически продукти и услуги, и за карти за културните маршрути по Съвместната програма „Маршрути за теб“

Съвместната програма „Маршрути за теб“ на Съвета на Европа и Европейския съюз обяви:
– четири покани за предложения за изработване на туристически продукти и услуги за четирите макрорегиона на ЕС: Адриатическо-Йонийски, Алпийски, Балтийски, Дунавски;
– три покани за предложения за изработване на карти за отстъпки и ползи за следните три макрорегиона на ЕС: Алпийски, Балтийски, Дунавски.
Периодът за изпълнение на проектите е от 15.10.2019 г. до 01.03.2020 г. Отпускат се до 10 000 евро на проект. Кандидати могат да бъдат правно учредени органи, отговарящи за мрежа, която е сертифицирана за „Културен маршрут на Съвета на Европа“, или приоритетен проект за културен маршрут, идентифициран в рамката на програма „Маршрути за теб“, прекосяващ най-малко три страни в съответния макрорегион.
Кандидатурите се изпращат по ел. поща до routes4u@coe.int

Краен срок: 9 септември 2019 г.

За повече информация: https://pjp-eu.coe.int/en/web/cultural-routes-and-regional-development/grant-system-3