Общински младежки съвет в Шуменския университет

Студентският съвет и Центърът за кариерно развитие на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ организираха среща с представители на Общинския младежки съвет в Шумен на 2 април. Целта беше студентите да се запознаят със структурата, дейностите и възможностите, които предоставя Общинският младежки съвет, както и с програмата за финансиране на младежки дейности на Община Шумен.