Tekom България 2018 Roadshow в Шумен

Какво е да бъдеш автор на техническа документация (technical writer)? Какви възможности за развитие в кариерен план предлага професията? Отговори на тези въпроси бяха дадени на 26 октомври (петък) от 11:00 часа в 309-а аудитория на Корпус 1 на Шуменския университет.