За студентите първокурсници

Среща със студентите първокурсници се проведе на 23 октомври (вторник) от 11:00 часа в 118-а аудитория на Корпус 1 на Шуменския университет. Инициативата се провежда традиционно в началото на новата академична година. Представители на Ректорско ръководство, Финансово-счетоводен отдел, Студентска канцелария и отдел „Социално-битови въпроси на студенти“ отговориха на всички въпроси, вълнуващи новите възпитаници на Университета. Гости на мероприятието бяха представители на „Райфайзенбанк“ ифирма „Easy consult“.