„Фулбрайт“ стипендии за учебната 2020/2021

Всяка година българо-американската комисия за образователен обмен „Фулбрайт” предоставя възможност за стипендии на български студенти след бакалавърска степен, докторанти, университетски преподаватели, учени и професионалисти за обучение в магистърски и докторски програми, специализации, изследователска и преподавателска дейност и квалификация в САЩ.

Конкурсите за стипендии „Фулбрайт” за академичната 2020-21 година вече са открити, а крайния срок за подаване на документи е 25 април 2019 г.

На одобрените университетски преподаватели и изследователи се дава възможност да работят в престижни университети и научни институти в САЩ за период от 3-5 месеца, като всяка година се отпускат 5 такива стипендии.

На кандидатите за магистърски и докторски програми се дава възможност да се обучават в престижни университети в САЩ за период от 10 месеца, като всяка година се отпускат между 6-8 такива стипендии.

За редовните и задочни докторанти финансирането по програмата е за срок от 6 месеца, като всяка година се предоставят 1 или 2 стипендии.

От представителите на неправителствените организации се изисква да предоставят официална покана от американска неправителствена организация или университет, като периодът на обучение тук продължава от 3-5 месеца.

И за специалистите от държавния и частния сектор програмата предоставя възможност на кандидатите да повишат своите знания и квалификация в елитни американски институции за период не по-дълъг от 10 месеца.