Кампания „Най-важният урок“

През 2019 година PricewaterhouseCoopers Bulgaria EOOD (PwC България) организира кампанията „Най-важният урок“.
Инициативата е насочена към хора, обучаващи се за придобиване на педагогическа правоспособност. Учредени са 11 годишни стипендии в размер на 6000 лв. всяка.
Победителите ще бъдат избрани на база на написано от тях есе на тема „Най-важният урок“. Кампанията ще стартира в края на месец януари 2019 г. и ще обхване висшите училища в страната, в които се предлага обучение за придобиване на педагогическа правоспособност. Целта на инициативата е да се мотивират бъдещите български учители да останат у нас и да се развиват успешно в сферата на образованието.