Стажант отдел Качество (завод за автомобилно стъкло)

Изисквания:

 • Учащи в трети или четвърти курс, магистри във висше учебно заведение по технически специалности;
 • Притежават компютърна грамотност;
 • Владеят английски език или немски език.

Фирмата предлага:

 • Възможност за развитие и обучение в международна компания;
 • Динамична и предизвикателна среда;
 • Стажът е с продължителност 8 месеца (като изискването за присъствие е 2 дни в една календарна седмица) и е платен – в размер на минималната работна заплата за страната 560 BGN + 60 лв. ваучери за храна;
 • Осигурено работно облекло и обувки;
 • Храна по време на провеждане на стажа;
 • Осигурено е място за настаняване за сметка на работодателя, ако до адреса на лицето няма осигурен транспорт.

Кандидатстване:

За повече информация:

 • тел.: 0601 4 79 36 или на е-мейл адрес: hahasanov@sisecam.com 
 • адрес: гр. Търговище; кв. „Въбел“; Индустриална зона, за „Шишеджам Аутомотив България“ ЕАД
 • лице за контакти: Хасан Хасанов – експерт „Управление на Човешките Ресурси“