Платен стаж в учебен център „Асториа Груп“

Учебен център „Асториа Груп“ предлага платен стаж и последващо работно място за студенти последна или предпоследна година на обучение, както и на вече завършили.

Продължителност:

Предлаганите от Учебен център „Асториа Груп“ стажове са с различна продължителност спрямо позицията, по която се кандидатства. Вариациите са в период от 2, 4 и 6 месеца. За повече информация относно съответните възнаграждения, се свържете чрез някоя от формите за контакт.

Постоянен трудов договор

След приключване на дадена стажантска програма, съответният кандидат има възможност за продължаване на контракта си и преобразуването му в постоянен трудов договор.

  • Преподаватели

Платен стаж и последващо работно място за преподаватели за всички, провеждани от Учебен център „Асториа Груп“ обучения (всички езици).

  • Преводачи

Платен стаж и последващо работно място за преводачи с английски, немски, френски и италиански език.

  • Офис администратори

Платен стаж и последващо работно място за офис администратори с добра компютърна грамотност.

  • Web design/SEO

Платен стаж и последващо работно място за Web design/SEO. Изисква се добра компютърна грамотност, познания WordPress.

Контакти:

9000 гр. Варна, Мусала 1; телефон: 0890 320 053 или на: info@astoria-academy.com