Стипендии със съдействието на БЧК

Стипендии чрез националната дарителска програма „С тениска на бала“ за младежи без родител/родители.

Български червен кръст – Столична организация с партньор фирма Мото-Пфое отпускат стипендии за студенти, завършили средното си образование през 2018 г. и приети във Висши училища в страната.

Критериите и документите за кандидатстване за стипендия ще намерите в Регламента, публикуван в сайта www.steniskanabala.bg

Документи за кандидатстване се подават в СО на БЧК до 30 септември 2018 г., на адрес: ПК 1407; гр. София; бул. „Джеймс Баучер“ № 76; ет. 3

За повече информация: тел. 02 812 28 22