Стаж в Общинска банка АД

Информация за стажа:

Общинска Банка стартира кампания по набиране на стажанти:
▪ Позиция стажант /стажът не е платен/;
▪ В Централно управление или Финансов център /клон/;
▪ На територията на цялата страна, където банката има локация.

Стажът в Банката не е платен и е синхронизиран с изискванията на учебните заведения, като след успешното му приключване се издават необходимите служебни бележки, сертификат и други специфични документи, по формуляр на университетите /при необходимост/. Продължителността на стажа е максимум 1 месец.
Избраните стажанти ще имат възможност да се запознаят в детайли с дейности от целия спектър на банковото обслужване и банкирането като цяло.

Кандидатстване:

Изпратете своята актуална автобиография и уверение от съответното учебно заведение на e-mail: HR@municipalbank.bg, със Subject: Стажантска програма 2018 или Internship 2018