Фирмени стажантски програми

„Алкомет“ предлага отлични възможности за обучение и реализация на млади специалисти чрез студентски практики, разнообразни стажантски програми, индивидуални стипендии.

Фирмени стажантски програми:

Продължителност:

  • 1 месец.

Условия на стажантските програми:

  • Програмата е подходяща за студенти в бакалавърска степен на обучение, преминали трети курс на обучение или студенти в магистърска степен на обучение, както и за наскоро дипломирани млади специалисти;
  • Като стажант в компанията, вие получавате социалните придобивки, като дневна храна в столовата, транспорт от и до работното място.

Области за провеждане на стажа:

  • Металургия;
  • Инженерна химия;
  • Хидравлична и пневматична техника;
  • Инструментална екипировка, машини и механизми;
  • Информационни технологии;
  • Автоматизирани системи за управление;
  • Индустриален мениджмънт.

Кандидатстване:

Изпратете молба, автобиография, мотивационно писмо, като посочите желаната област за провеждане на стажа на адрес:

E-mail: hr@alcomet.eu
Алкомет АД
Индустриална зона 2
гр. Шумен, п.к. 9700
отдел „Човешки ресурси”