Студенти на среща в РИОСВ – гр. Шумен

Студенти от IV курс Екология и опазване на околната среда се срещнаха с експерти от РИОСВ – гр. Шумен. Инициативата се състоя в Информационния център и беше по повод Деня на Натура 2000.

По време на мероприятието възпитаниците на Шуменския университет се запознаха със защитените зони по Директивата за птиците и Директивата за хобитатите, които се намират в границите на шуменската екоинспекция. Бъдещите еколози видяха как на практика действа Информационната система за защитени зони от екологичната мрежа на Натура 2000, изгледаха документален филм за териториите „Шуменско плато“ и „Котленска планина“.