„Алкомет“ АД

„Алкомет“ АД е лидер в производството на алуминиеви валцови и пресови изделия с 35-годишна история. Мисията на „Алкомет“ е да бъде социално отговорна и екологично ориентирана компания, която предлага иновативни решения на своите клиенти и нови възможности на партньорите си. Компанията се нарежда сред 100-е най-добри български фирми по приходи от дейността и ръст на печалбата, както и сред 20-е най-големи български износители.

Модерното технологично оборудване на трите основни цеха – леярен, валцов и пресов и прилагането на съвременни методи за обработка на алуминий и алуминиеви сплави позволяват производството на богата гама от валцовани и пресовани продукти, в съответствие с европейските стандарти.